värdegrund

iKEF

inkluderande Klimatsmart och hållbart Ekologiskt Företagsamhetskoncept

i

inkluderande

 

En väg från utanförskap till kunskap, arbete och gemenskap.

K

Klimatsmart och hållbart

 

För allas vår överlevnad.

E

Ekologiskt

 

Miljövänligt, giftfritt och hållbart.

F

Företagsamhets-

koncept

 

Jobbskapande.

Traditionellt så har det varit svårt att permanenta en insats som finansierats med EU-medel. Idén med iKEF-konceptet är att möjliggöra en fortsatt och hållbar verksamhet efter att ett EU-projekt är slut. Istället för bara en temporär insats så ger detta en verklig utveckling som kommer att få stor betydelse för människor i målgruppen.

 

All verksamhet skall drivas hållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. IKEF främjar modern ekologisk produktion som tar hjälp av den allra senaste kunskapen. iKEF skall vara en hjälp att utveckla nya affärsidéer med en sund ekonomi och en sund produkt.

 

iKEFs byggsten är kunskapsförmedling och tillämpning av den inhämtade kunskapen. iKEF är en hävstång för målgruppens väg till inkluderande både i samhälle och arbetsliv. Det skapas en effektiv hjälp till självhjälp, en egen kraft för fortsatt utveckling efter ett projekts slutdatum.

 

Detta sker i enlighet med iKEFs värdegrunder, som är:

 

• Socialt inkluderande och integration / samhällsnytta

 

• Ekologiskt, klimatsmart och närproducerat

 

• Hållbart ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

 

• Regionalt samarbete

 

 

Vi vill ge individer i grupper som riskerar utanförskap en motivation, kraft och verktyg för att själva motverka ett liv i utanförskap.

Socialt Företag

 

Tar itu med

  • Sociala problem (arbetslöshet)
  • Miljöproblem (CO2-utsläpp)
  • Konkurrenskraft (kostnadseffektivitet, KRAV, kvalitet, leveranssäkerhet)
  • Teknik- och affärsinnovation.

Projekt Högbo Ekogård

 

Tillhandahåller

  • Relevant/specifik utbildning
  • Omedelbar tillämpning av ny kunskap (kompetensutveckling)
  • Socialt företagande
  • Innovativa lösningar

iKEF-konceptet administeras av Sandvikens Kommun