leader iKEF Högbo

iKEF

inkluderande Klimatsmart och hållbart Ekologiskt Företagsamhetskoncept

Leader IKEF Högbo

 

Projektperiod 2017-02-01 - 2018-06-30

 

Projektägande organisation

Sandvikens Kommun, Arbetslivsförvaltningen

 

Finansiär:

Jordbruksverket / Europeiska Socialfonden

 

LEADER Gästrikebygden – lokalt ledd utveckling

 

Samarbetspartners

Sandvikens Kommun är projektägare i nära samverkan med bland annat Högbo Bruk AB och Arbetsförmedlingen. Dessutom finns ett 40-tal företag inom Högbo Bruk samt i Gästrikland som är presumtiva praktikplatser och potentiella arbets­givare för projektets målgrupp.

 

Målgrupp:

Den primära målgruppen för IKEF-projektet i Högbo är: Arbetslösa utrikes födda som är intresserade av att utveckla sig och jobba inom lokal produktion och landsbygdsutveckling.

 

Mål

Kortsiktigt mål

Minst 7 nya arbetstillfällen för utrikes födda skapas inom de företag och organisationer som verkar inom Högbo Bruk och som samarbetar med företag och organisationer inom Högbo Bruk.

 

Projektet ska stärka den lokala utvecklingskraften genom att fler skapar relationer och engagerar sig i lokalsamhällets organisationer, aktiviteter och nätverk. Projektets mål är at involvera 20 nya deltagare. Projektet ska bidra till ökad stolthet och framtidstro som skapar utvecklingsmöjligheter. Projektets mål är att 95 % av projektdeltagarna upplever att deras framtidstro och stolthet för orten ökat vid projektslut.

 

Långsiktigt mål

Att de som får anställning genom projektet behåller sin anställning genom utvecklade kompetenser samt att projektet har lyckats skapa förutsättningar för att fler ska kunna anställas.

 

Antal deltagare under projekttiden: 20.

 

 

Projektledare:

Nenad Tolic, Arbetsmarknadscentrum, Arbetslivsförvaltningen, Sandvikens kommun tel: 026-24 20 16,

 

E-post: nenad.tolic@sandviken.se