Camera Counter

iKEF

inkluderande Klimatsmart och hållbart Ekologiskt Företagsamhetskoncept

Camera Counter - En android-app för att automatiskt räkna frön och andra objekt med hjälp av kameran.