EcoGro Inventory

iKEF

inkluderande Klimatsmart och hållbart Ekologiskt Företagsamhetskoncept

EcoGro Inventory - Program för lagerhållning, framförhållning och beställningshjälpmedel för personer med bristande kunskaper i svenska.

 

Bilderna visar hur programmet själv skriver en beställning utifrån en mall vilket gör att även den med mycket bristande språkkunskaper kan hantera beställningar.