Excel-mallar

iKEF

inkluderande Klimatsmart och hållbart Ekologiskt Företagsamhetskoncept

Excel-mallar - Vi har även utvecklat ett system i Excel för att skapa faktureringsunderlag. Man fyller i vad och hur mycket man levererat till en kund olika dagar och sedan sammanställs det automatiskt på andra sidor i kalkylbladet.