mjukvara

iKEF

inkluderande Klimatsmart och hållbart Ekologiskt Företagsamhetskoncept

Vi har utvecklat olika hjälpmedel för produktion, administration och kompetenshöjning:

 

 

Plan-T är ett program för att planera och schemalägga produktion. Det är framtaget för växthusodling men kan även användas för andra processer. Målet är att utnyttja produktionsytan maximalt samt att förenkla planering och arbete. Mer info.

 

iKEF SMART - flexibelt interaktivt utbildningshjälpmedel med bland annat möjlighet till dynamiska frågor. Mer info.

 

Camera Counter - En android-app för att automatiskt räkna frön och andra objekt med hjälp av kameran. Mer info.

 

Rastvakten - Ett friskvårdande hjälpmedel för den som arbetar mycket vid datorn. Mer info.

 

EcoGro Inventory - Program för lagerhållning, framförhållning och beställningshjälpmedel för personer med bristande kunskaper i svenska. Mer info.

 

Excel-mallar - För framtagning av underlag för fakturering. Mer info.

För frågor kring vår mjukvara, använd följande formulär: