Plan-T

iKEF

inkluderande Klimatsmart och hållbart Ekologiskt Företagsamhetskoncept

Plan-T är ett program för att planera och schemalägga produktion. Det är framtaget för växthusodling men kan även användas för andra processer. Målet är att utnyttja produktionsytan maximalt samt att förenkla planering och arbete. Här kan du se några bilder från en simulerad produktion. Klicka på dem.

Varför använda Plan-T?

 

Plan-T räknar ut en optimal schemaläggning, där det framgår när nya enheter skall påbörjas och avslutas, vilken typ, samt var de skall placeras. Det kan handla om brätten, krukor eller liknande.

 

Planeringen i Plan-T är halvautomatisk; Man har hela tiden full kontroll och kan styra hur schemaläggningen skall gå till. Man schemalägger bara en viss tid framöver. Sedan kan man ändra i sina bokningsönskemål och boka nästa period vid ett senare tillfälle.

 

Den automatiska planeringen görs med tanke på att utnyttja ytan och tiden maximalt (om man så vill).

 

Sedan kan man skriva ut arbetsscheman som säger vad som skall göras varje dag där man skall kryssa för varje moment när det är gjort. Programmet är alltså inte bara en hjälp i planeringen utan hjälper även till med själva genomförandet av planen.

 

Om enheterna skall placeras i flera olika områden efter varandra, t.ex först i ett område för förgroning, sedan i ett område för tillväxt och till sist i ett område med speciellt ljus, så är även detta möjligt.

 

Det är inte praktiskt genomförbart att göra en sådan planering manuellt om man vill utnyttja ytan och tiden maximalt. Våra egna simuleringar visar på att man kan öka produktionen drastiskt genom att använda Plan-T.

 

Plan-T kan beräkna hur stor skörden kommer att bli för valfri tidsperiod; vikt, volym och ekonomisk intäkt. Fröåtgång kan även beräknas.

 

Man kan få en analys av hur lönsamma olika sorter är med intressanta värden som lönsamhet per m² och dag eller tillväxtvikt per m² och dag.

 

Man kan använda Plan-T i simuleringssyfte; Det finns inget som säger att det är en faktisk produktion som skall planeras och utvärderas, utan man kan t.ex beräkna hur mycket mer man skulle kunna producera genom att göra olika förändringar och på så sätt optimera sin produktion. Man kan använda Plan-T för att simulera nya växthus för att optimera och utvärdera inför planerade växthusbyggen.

 

Säkerhet och tillgänglighet; Personen eller personerna som ansvarar för planeringen har en speciell inloggningskod. Övriga personer kan ”se men inte röra”.

 

Ladda ner användarmanualen.