utbildning

iKEF

inkluderande Klimatsmart och hållbart Ekologiskt Företagsamhetskoncept

Utbildning

 

Utbildning är en naturlig del i IKEF-konceptet och kombineras med praktisk tillämpning.

 

Metodiken präglas av anpassning för målgruppen med bibehållen kvalitet samt att undervisningen är förankrad i deltagarens praktikområde/tilltänkta arbetsplats..

 

Anpassningen möjliggör en genväg för den med bristande allmänkunskaper.

 

Undervisningsmaterialet utvecklas kontinuerligt.

 

Fokus ligger på individuella framsteg. Vårt interaktiva hjälpmedel iKEF SMART kan även göra dessa individuella framsteg mätbara och synliga för individen.